Stage woonondersteuning

De woonondersteuning stelt drie stageplaatsen ter beschikking.

Wij opteren enkel voor stagiaires met langere stages, minimum 400 tot 600 uren stage. Elke stagiaire krijgt een vaste leefgroep en een vaste stagebegeleider toegewezen. Na de inloopperiode verwachten wij dat de stagiaires meedraaien in de woonondersteuning en alle activiteiten en verzorgingssituaties voor een stuk leren ondersteunen. De stagiaires krijgen ruim voldoende kansen om alle aspecten van het leren begeleiden te leren kennen en hierin te groeien.

Wie meer info wenst rond een stageplaats in de Woonondersteuning kan contact opnemen met de stagecoördinator van de woonondersteuning Tania Smolders. 

Informatie voor stagiaires woonondersteuning

Stagebegeleiding

Maandelijks worden de stagiaires geëvalueerd in de teamvergadering, de stagiaires zijn hier niet bij aanwezig.

De werkpunten worden achteraf door de stagebegeleider met de stagiaire door genomen.

Tijdens de werkuren wordt er ook steeds feedback en ondersteuning aan de stagiaire gegeven.

De eisen die gesteld worden aan stagiaires zijn uiteraard afhankelijk van de duur van de stage, de opleidingsgraad en in welk studiejaar de stagiaire zich bevindt, enzovoorts.

Verloop van de stage

Tijdens de inloopperiode verwachten wij dat de stagiaire mee volgt en zoveel mogelijk inzicht in en begrip krijgt voor de regels en de afspraken.

Hij/zij leert de bewoners al wat kennen, leert met de collega's werken, observeert. De stagiaire werkt nog niet autonoom. Na verloop van tijd kan er gevraagd worden om een activiteit zelf te begeleiden (bijvoorbeeld het begeleiden van een badsituatie, gaan winkelen). Dit wordt in overleg met het team en de stagebegeleider beslist.

Het 3-weken systeem

De stagiaires werken in een systeem van drie weken:

 • 1e week:
  Tijdens de eerste week draaien ze mee met de vroege dienst:
  bewoners wekken, helpen met de bad- en verzorgingssituaties, ontbijt begeleiden, en alle klusjes die hierbij horen, bijsturen waar nodig is. Na het ontbijt helpt de stagiaire verder bij de begeleiding van het huishoudgroepje (uiteraard onder begeleiding van een vaste begeleider). Het huishoudgroepje zorgt voor de aankopen, gaat naar de apotheker, helpt koken voor een verjaardagsfeestje, versiert de living, probeert iets nieuw aan te leren, enzovoort.
 • 2e week
  T
  ijdens de tweede draaien ze mee met de late dienst en bieden ze ook weer ondersteuning bij alle mogelijke activiteiten zoals bibliotheekbezoek, fitness, bioscoopbezoek,verjaardagsfeestjes, tafelsituaties, verzorgingssituaties, enzovoort.
 • 3e week
  T
  ijdens de derde week komt de stagiaire enkel tijdens het weekeinde werken, de uren worden in onderling overleg met de begeleider van dienst bepaald. Hier krijgt de stagiaire de kans om een activiteit zelfstandig uit te werken en / of te begeleiden, het biedt ook de kans de ouders wat beter te leren kennen.

Teamvergaderingen

Wij vinden de aanwezigheid van stagiaires tijdens teamvergaderingen enorm belangrijk.

Wij verwachten dan ook dat ze elke dinsdagnamiddag van 13 tot 16 uur aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat de stagiaires zicht krijgen op alle problematiek en leren meedenken om tot constructieve oplossingen te komen. Wij vinden dit een essentieel leermoment voor de stagiaires.

Verzekering

De stagiaires die VLOD volgen zijn in principe vrijwilligers en zijn verzekerd vanuit de instelling als ze met een bewoner op stap gaan (niet met eigen auto).

De stagiaires die uit schoolverband komen moeten via de school verzekerd zijn.

Basisattitude

Het begeleiden van bewoners in de Woonondersteuning leunt sterk aan bij de thuissituatie en bevat veel intieme verzorgingsmomenten.
Wij verwachten van de stagiaires een respectvolle houding naar bewoners en ouders toe.

Volg ons op instagram