Primavera vzw organiseert in samenwerking met het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (WIV) een inspirerend congres:

Zorg(en) voor morgen?!

De zorg krijgt het steeds moeilijker: er is de personeelsschaarste, de financiële druk en de betrachting om de zorg voor iedereen toegankelijk te blijven houden.
Er moet over gewaakt worden dat de kwaliteit van de zorg niet inboet omwille van economische factoren. Daarom is het misschien nodig om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken naar innovatieve oplossingen.
De titel van het congres: "Zorg(en) voor morgen?! heeft een dubbele betekenis: hoe kijken we enerzijds naar de zorg in de toekomst of laten wij anderzijds de huidige problemen aan ons voorbij gaan en zeggen we "Dat zijn zorgen voor morgen".
Vier deskundige sprekers brengen hun visie en tal van personen uit het werkveld bekijken de problemen en de toekomst van de zorg vanuit hun specifieke invalshoek.
Dit congres biedt geen passende antwoorden, maar doet ons kritisch nadenken over belangrijke thema's en reikt handvatten aan om krachtig verder te bouwen aan de zorg van de toekomst.

schrijf u hier in

Lees de folder voor meer informatie

Dagondersteuning       

In de dagondersteuning bieden wij dagopvang aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Het dagcentrum wordt beschouwd als de plaats waar onze cliënten komen "werken", ieder volgens zijn of haar mogelijkheden.

Het vervoer wordt geregeld via een taxidienst. Sommige cliënten maken gebruik van openbaar vervoer en komen zelfstandig naar Primavera. Cliënten kunnen voltijds of deeltijds de dagondersteuning bezoeken. 

Lees verder

Woonondersteuning      

In de woonondersteuning wonen 20 cliënten, verdeeld over 2 leefgroepen van telkens 10 personen.We hechten veel belang aan de privacy van de bewoners. Iedere cliënt heeft een individuele, ruime kamer, die is ingericht volgens hun eigen smaak.

Binnen de groep is veel aandacht voor diversiteit en een benadering die is afgestemd op de individuele zorgvragen. Ieder individu vraagt zijn bijzondere aanpak. Iedere cliënt heeft zijn persoonlijke begeleider die specifiek toeziet op de noden van zijn/haar aandachtspersoon.

Lees verder

Maak een afspraak

Primavera vzw
Terlindenhofstraat 160, Merksem
info@primavera-vzw.be
03 645 78 29

Klik hier

Volg ons op instagram