Stage dagondersteuning

Elk jaar stelt het dagcentrum van Primavera een aantal stageplaatsen ter beschikking.
Wij proberen een evenwicht te bewaren tussen stageplaatsen voor korte en langdurige stages, 
voor dagonderwijs en volwassenenonderwijs, voor de diverse opleidingen.

Elke stagiaire krijgt een vaste leefgroep en een vaste stagebegeleider toegewezen.
Gedurende de stageperiode wordt erop toegezien dat elke stagiaire voldoende mogelijkheden krijgt 
om de vele aspecten van het vak begeleider te leren kennen. 
Om dit én een degelijke stage te garanderen met voldoende leermomenten bieden wij enkel stages van minimaal drie dagen per week.
Er worden voldoende evaluatiemomenten voorzien.

Wij zien stagiaires als toekomstige collega's en erkennen het belang van een kwaliteitsvolle begeleiding.

Voor stageplaatsen neemt u contact op met de stagecoördinator van de dagondersteuning Conny Jacobs. 

Informatie voor stagiaires dagondersteuning

Je bent van harte welkom in Primavera dagondersteuning. Net als in elk huis gelden hier een aantal afspraken en regels.

We verwachten van alle “bewoners” en “bezoekers” van ons huis dat ze zich op de hoogte stellen van deze regels en afspraken en zich daar ook aan houden. Dat maakt het samen-leven een stuk aangenamer!

Aankomst en vertrek

 • Werktijden: 8.30 uur – 16.00 uur
 • ’s Morgens beginnen we met een startvergadering met alle aanwezige personeelsleden en stagiaires.
 • Tijdens de startvergadering wordt alle relevante informatie voor die dag gegeven en wordt het dagboek ingevuld.
 • We vertrekken pas na 16 uur wanneer er tenminste één busje weg is.
Regels en afspraken
 • De stagiaire probeert zich zo vlug mogelijk te informeren over regels en afspraken in de leefgroep in het bijzonder en in de dagondersteuning in het algemeen. Bij twijfel informeert de stagiaire bij de stagebegeleider

Sleutels en locker

 • Stagiaires krijgen tijdens hun eerste stagedag de sleutel van een locker (je ontvangt deze sleutel van de directeur) en een sleutel voor bijna alle kasten in het dagcentrum (je ontvangt deze sleutel van je stagebegeleider).
 • Bij het einde van de stage dienen de sleutels aan de directeur en de stagebegeleider terug gegeven te worden.
 • Kosten die gemaakt worden t.g.v. verlies of niet teruggeven van sleutels moeten door de stagiaire betaald worden.

Voorbeeldfunctie

 • Als stagiaire vervul je een voorbeeldfunctie voor cliënten.
 • Wat jij als norm stelt wordt door cliënten als norm geaccepteerd.
  Met andere woorden: wanneer jij met je voeten uitgestrekt op tafel zit kunnen cliënten dit ook gaan doen.
  De andere mogelijkheid is dat zij jou corrigeren.
 • De voorbeeldfunctie geldt niet alleen binnen Primavera, ook buiten is het belangrijk het “goede voorbeeld” te geven (door in Primavera stage te volgen representeer je Primavera).

Verloop van de stage, verwachtingen

 • De eisen die aan stagiaires worden gesteld op het gebied van pedagogische begeleiding zijn afhankelijk van de aard van de opleiding, het studiejaar waarin de stagiaire zich bevindt, om welk soort stage het gaat (blokstage of enkele dagen per week,
  langdurige stage of korte stage) en hoever de stage gevorderd is.
 • De stagiaires krijgen een “inlooptijd”.
 • Deze wordt gebruikt om de cliënten te leren kennen, kennis te maken met de andere personeelsleden, de sfeer “op te snuiven” en informatie te verzamelen over afspraken en regels in Primavera. Gedurende deze tijd zal de stagiaire ook zoveel mogelijk de activiteiten volgen die de stagebegeleider begeleidt.
 • Na de inlooptijd volgt de stagiaire ook andere activiteiten (als stagiaire-begeleider).
 • Er is de mogelijkheid dat aan de stagiaire gevraagd wordt een activiteitsgroep of atelier zelfstandig te begeleiden, dit afhankelijk van de opleiding en de bekwaamheid van de stagiaire.
  De beoordeling van deze criteria wordt gedaan door de stagebegeleider

In de leefgroep

De stagiaire geeft ondersteuning aan de leefgroepbegeleider. Dat wil zeggen:

 • Praktische, actieve ondersteuning bij de uitvoer van de klusjes (tafel dekken en afruimen, eten uitscheppen en doekjes en tafels schoonmaken na de maaltijd, afwas doen om 13.00 uur).
  Je taak als stagiaire bestaat eruit de cliënten te begeleiden in deze taken en, indien nodig, actief mee te helpen (voorbeeldfunctie en stimulans voor de cliënten om te participeren)
  .
 • Ook “werk zien” in de leefgroep hoort hierbij: afruimen van tassen na de koffie, opruimen van rommel, uitdelen van brieven, enzovoorts.
 • Pedagogische ondersteuning betekent dat de stagiaire de begeleider(s) van de leefgroep volgt in hun pedagogische begeleiding van de cliënten in de leefgroep.
  De stagiaire is zich hierbij bewust van zijn rol in de leefgroep (voor begeleiders: stagiaire-begeleider, voor cliënten: begeleider, maar nog niet helemaal)

Aanwezigheid van stagiaires tijdens teamvergaderingen

 • Het volgen van teamvergaderingen wordt beschouwd als een essentieel deel van het werk in Primavera en als zodanig ook als belangrijk voor stagiaires.
 • Stagiaires worden uitgenodigd op teamvergaderingen (afhankelijk van het aantal overgebleven begeleiders in de dagondersteuning tijdens de teamvergadering, onderwerpen en aantal aanwezige stagiaires in de dagondersteuning).

Evaluatiemomenten

 • Er worden voldoende evaluatiemomenten voorzien. Tijdens deze momenten zal de stagiaire op een positief kritische wijze geëvalueerd worden en aanwijzingen krijgen om eventuele aandachtspunten te verbeteren.
  Naast de “officiële” evaluatiemomenten (meestal bepaald door de school) kunnen er evaluatiegesprekken worden voorzien tussen de stagiaire en de stagebegeleider.
  De frequentie hiervan worden bepaald door de stagiaire en de stagebegeleider.
 • Voor de eindevaluatie overlegt de stagebegeleider met het team om zo te komen tot een weloverwogen eindoordeel.

Volg ons op instagram