Historiek

Ontstaan

Op 31 mei 1976 werd de v.z.w. Primavera opgericht.
De statuten verschenen op 5 augustus 1976 in het Staatsblad.
De eerste cliënt werd op 18 februari 1980 opgenomen in de dagondersteuning.
Dit bevond zich toen nog in de voormalige Intensive Care afdeling
van het vroegere Bartholomeus ziekenhuis.
Primavera werd op 1 maart van datzelfde jaar erkend als dagondersteuning voor eerst 12, daarna 16
en tenslotte 20 volwassenen met een verstandelijke beperking.

Primavera krijgt een eigen huis

Op 23 april 1988 werd de nieuwbouw voor dagondersteuning in de Terlindenhofstraat officieel geopend.
In april 1988 werd de dagondersteuning erkend voor de opvang van 30 personen.
Ideeën worden realiteit: Primavera krijgt een woonondersteuning.
In februari 1995 werd een vergunning gegeven door het Vlaams Fonds om ideeën over woonondersteuning om te zetten in daden.
Op 1 juni 1999 werd gestart met de bouw van de woonondersteuning, aansluitend op het gebouw waar de dagondersteuning gevestigd is.

Op 1 januari 2001 veranderde de erkenning van Primavera.
De erkenning van de dagondersteuning werd op dat moment teruggebracht op 20
en de woonondersteuning kreeg eveneens een erkenning voor 20 personen.

Op 1 april 2001 werd de nieuwbouw van de woonondersteuning in gebruik genomen.
20 personen zetten de stap naar hun nieuwe woonst.
Tot in 2008 bleven alle cliënten overdag naar de dagondersteuning komen.
Gezien de veranderende zorgvraag (onze cliënten worden ouder, veranderende populatie) drong de noodzaak van een herstructurering zich op.

De werking van de woonondersteuning en de dagondersteuning werden meer uit elkaar gehaald.
Desondanks bleven de afdelingen nauw samenwerken.
Concreet betekende dit dat binnen de woonondersteuning nu ook dagbesteding werd aangeboden.
Tegelijkertijd veranderde de leefgroepsamenstelling van de dagondersteuning en werd de belevingsgroep in het leven geroepen.
Dit ging gepaard met de nodige verbouwingswerken.

Primavera nu

In oktober 2017 werd gestart met een project rond innovatieve arbeidsorganisatie met subsidies van het Europees Sociaal Fonds. Gezamenlijk werd gezocht naar nieuwe werkvormen waarbij de nadruk vooral lag op samenwerking tussen de twee afdelingen waarin de zorgvraag van de cliënten alles bepalend zou zijn. 
Inmiddels zijn we al een heel eind op weg, dankzij de inspanningen van diverse werkgroepen en een externe coach die ons op weg heeft gezet.

Op 13 januari 2020 zijn we gestart met een nieuwe werking. De nadruk ligt hierbij op samenwerking tussen de twee teams, uitgaan van de zorgvraag van de cliënten en focus op emancipatie en inclusie. 

Afbeelding
tijdslijn

Volg ons op instagram