Legaat of duolegaat

U kan in uw testament een voorziening aanduiden waar u graag een bepaald bedrag of bezitting nalaat.

U kan in uw testament ook een tweede begunstigde aanduiden. Deze tweede begunstigde is dan bijvoorbeeld een vzw waarmee u sympathiseert.

De eerste begunstigde in uw testament moet geen successierechten betalen op hetgeen u nalaat. Deze worden betaald door de tweede begunstigde (in dit geval de vzw).

Dit is in het voordeel van de 1e begunstigde maar ook de 2e begunstigde houdt, na aftrek van de successierecht, een bedrag over. 

Meer informatie over legaten en duo legaten kan u steeds vinden op http://www.mijntestament.be/nl/duolegaat-legaat-de-residuo

Volg ons op instagram