Privacyverklaring

Privacyverklaring Primavera vzw

Persoonsgegevens die wij verwerken
Primavera vzw verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Schoolverleden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Primavera vzw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • medische gegevens
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • rijksregisternummer

Waarom we gegevens nodig hebben

Primavera vzw verwerkt uw persoonsgegevens, voor het volgende doel:

 • onze cliënten een gepaste begeleiding en ondersteuning te bieden

Hoe lang we gegevens bewaren

Primavera vzw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Primavera vzw verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Primavera vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Primavera vzw gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@primavera-vzw.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Rijksregisternummer zwart te maken.

Dit ter bescherming van uw privacy.

Primavera vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Primavera vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@primavera-vzw.be.

Primavera vzw heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • encryptie van bijzondere en gevoelige persoonsgegevens
 • encryptie van alle draagbare gegevensdragers

Deze privacyverklaring is opgesteld op 14 juli 2017

Primavera vzw
T
erlindenhofstraat 16
2
170 Merksem

Volg ons op instagram