Project "Anders organiseren"

Primavera vzw is er van overtuigd dat de manier waarop we het werk organiseren een grote impact heeft op de werkomstandigheden en de tevredenheid van de werknemers.

Om kwaliteit van zorg te garanderen is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de manier waarop werknemers hun taak kunnen uitvoeren.

Primavera vzw diende een projectvoorstel in bij het Europees Subsidiefonds (ESF) met als doel de organisatiestructuur te verbeteren, de communicatiekanalen te optimaliseren, te werken aan teamontwikkeling en zo de werkbaarheid voor werknemers te vergroten.

Het projectvoorstel werd goedgekeurd. Dit betekende dat we vanaf 1 oktober 2017, met de steun van ESF, en onder begeleiding van een externe coach, een traject hebben bewandeld dat minstens 18 maanden zou duren. Tijdens het traject ging veel aandacht gaan naar de betrokkenheid van de werknemers van Primavera.

Het was en is nog steeds een boeiende tocht !

Samen vooruit kijken

Volg ons op instagram