Dagondersteuning

In de dagondersteuning bieden wij dagopvang aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Het dagcentrum wordt beschouwd als de plaats waar onze cliënten komen "werken", ieder volgens zijn of haar mogelijkheden.

Het vervoer wordt geregeld via een taxidienst. Sommige cliënten maken gebruik van openbaar vervoer en komen zelfstandig naar Primavera. Cliënten kunnen voltijds of deeltijds de dagondersteuning bezoeken.

In de dagondersteuning worden de cliënten ingedeeld in leefgroepen. Een leefgroep is een groep van ongeveer 10 à 12 personen met 2 of 3 vaste begeleiders (de begeleiders wisselen om de twee weken van groep en dit op vraag van onze cliënten). Bij de samenstelling van de leefgroepen wordt vooral rekening gehouden met de sociale contacten die cliënten er kunnen leggen. We vinden het belangrijk dat ze zich er goed voelen, vrienden kunnen maken, hun vrije tijd samen kunnen doorbrengen, enz. Binnen de leefgroep gaat veel aandacht naar het sociaal-emotioneel welzijn en worden ook huishoudelijke vaardigheden getraind.

Voor iedere cliënt wordt een activiteitenprogramma op maat samengesteld. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar de activiteiten die het best aansluiten bij de zorgvraag. Zo is er keuze uit heel wat activiteiten: koken, knutselen, tuinatelier, houtatelier, kunst, semi-industrieel werk, enz. Er is ook aandacht voor sport: zwemmen, fietsen, netbal, Special Olympics,…
 

leefgroep

 

Volg ons op instagram